PL EN DE

Pasza bez soi pochodzenia brazylijskiego

Świadomość konsumencka jest coraz większa, coraz częściej konsumenci zwracają uwagę na jakość produktów, które spożywają. Przed zakupem dokładnie analizują etykiety, zapoznając się ze składem produktów. Coraz częściej również interesują się całym procesem produkcyjnym i poszczególnymi jego etapami – często chcą dowiedzieć się w jaki sposób powstały produkty, które wkładają do koszyka, jak ich produkcja wpływa na środowisko i zdrowie. Na podstawie tego decydują, jakie marki i firmy chcą wspierać, a jakie niekoniecznie.

Mając na uwadze powyższe Zakłady Mięsne ŁUKÓW S.A. podjęły działania weryfikujące dostawców bydła pod kątem wykorzystywania w karmieniu zwierząt soi z nieodpowiedzialnych źródeł, w tym soi pochodzenia brazylijskiego. Brazylia – potentat w produkcji soi – co roku zwiększa powierzchnię pól uprawnych wykorzystywanych pod jej produkcję, ograniczając tym samym powierzchnię cennych lasów. W ten sposób niszczone są najcenniejsze przyrodniczo obszary i lasy równikowe, stwarzając zagrożenie dla wielu gatunków zwierząt.

Zakłady Mięsne ŁUKÓW S.A. dążą do bycia transparentnymi na temat swojego łańcucha dostaw oraz do pozyskiwania soi z odpowiedzialnych źródeł, dlatego od swoich dostawców wymagają formalnej deklaracji niewykorzystywania w swoich gospodarstwach paszy z soją pochodzenia brazylijskiego.

Zobacz również

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2022 w Zakładach Mięsnych Łuków Spółka Akcyjna

Strategia podatkowa Spółki jest elementem odpowiedzialności podmiotu w zakresie ponoszenia obciążeń publicznoprawnych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Strategia podatkowa stanowi zbiór zasad obejmujących cele oraz środki umożliwiające prawidłową i terminową realizację obowiązków podatkowych Spółki.

Więcej

Dwa prestiżowe wyróżnienia dla produktów marki Łuków w konkursie Smak Jakości podczas Targów Marek Własnych FUTURE PRIVATE LABELS w Kielcach.

W dniach 15-16 listopada 2023 roku w Kielcach odbyła się kolejna już edycja Targów Marki Własnej, które stały się miejscem niezwykle istotnym dla rozwoju branży. Podczas tego jedynego wydarzenia w Polsce, które w całości poświęcone jest markom własnym, spotkali się producenci i przedstawiciele sieci handlowych z Polski, Europy oraz Bliskiego Wschodu. Przy okazji wydarzenia został […]

Więcej

Kupuję nie marnuję

Zakłady Mięsne ŁUKÓW S.A. jako właściciel sieci sklepów mięsnych i spożywczych polegają ustawie, na mocy której mają obowiązek przekazywania niesprzedanych, ale dobrych jakościowo artykułów spożywczych organizacjom charytatywnym. W Polsce co roku wyrzucamy ok. 9 mln ton żywności. 18 września 2019 r. weszła w życie Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności określająca zasady postępowania z żywnością oraz […]

Więcej