ZM „Łmeat-Łuków” S.A. informuje o omyłce pisarskiej w załączniku nr 1 Założenia planowanej operacji do Zapytania Ofertowego. W KOSZTACH PLANOWANEJ OPERACJI oraz w PLANIE FINANSOWYM OPERACJI WRAZ Z ZESTAWIENIEM RZECZOWO – FINANSOWYM ppkt 1.4.8 oraz w HARMONOGRAMIE PLANOWANEJ OPERACJI ppkt 1.4.8 podano błędną wielkość/ wymiar flagi do wykałaczek do degustacji 150×300 mm – poprawna wielkość to 15 x 30mm (słownie: piętnaście na trzydzieści mm).

Zobacz także

Pokaż więcej