ZM „Łmeat-Łuków” S.A. informują o omyłce pisarskiej w załączniku nr 1 Założenia planowanej operacji do Zapytania Ofertowego. W PLANIE FINANSOWYM OPERACJI WRAZ Z ZESTAWIENIEM RZECZOWO – FINANSOWYM ppkt 1.5.3 oraz w HARMONOGRAMIE PLANOWANEJ OPERACJI ppkt 1.5.3 podano błędną ilość spotów radiowych (50) poprawna jest informacja w rozdziale KOSZTY REALIZACJI OPERACJI, czyli po 20 (słownie dwadzieścia) spotów w 5 stacjach radiowych: „Emisja spotu radiowego w 5 stacjach radiowych (4 województwa): Polskie Radio Białystok (podlaskie), Polskie Radio Lublin (lubelskie), Polskie Radio Rzeszów (podkarpackie), Radio Dla Ciebie (mazowieckie), Katolickie Radio Podlasie (5 x 20 spotów, konkurs radiowy + wsparcie antenowe) – 126.690,00 PLN BRUTTO

Zobacz także

Pokaż więcej