6.03.2017 r. ZAKŁADY MIĘSNE „ŁMEAT – ŁUKÓW” S.A. otrzymały dokument potwierdzający pozytywne przejście certyfikacji systemu ISO 14001.

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna zawarła w normie wymagania odnośnie systemu zarządzania środowiskowego mające na celu dostarczenie elementów skutecznego zarządzania środowiskowego (EMS). System może być zintegrowany z innymi wymaganiami odnośnie zarządzania, co ma za zadanie pomóc w osiągnięciu celów środowiskowych oraz ekonomicznych.

Podstawowe zadanie normy ISO 14001 to zapobieganie zanieczyszczeniom oraz wspomaganie ochrony środowiska. Realizowane one są w sposób uwzględniający potrzeby zrównoważonego rozwoju organizacji wdrażającej system.

 

 

Zobacz także

Pokaż więcej