Zakłady Mięsne ŁUKÓW Spółka Akcyjna w Łukowie zobowiązuje się przestrzegać zasad ochrony środowiska w prowadzonej przez siebie działalności.

Misją naszej firmy, jako producenta mięsa i przetworów mięsnych, jest dostarczanie wyrobów spełniających wymagania i oczekiwania Klientów, przy jednoczesnym rozwoju i umacnianiu pozycji ekonomicznej na rynku; z uwzględnieniem i poszanowaniem zasad ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju.

Dostrzegając ważność zagadnień związanych z ochroną środowiska naturalnego, inwestujemy w infrastrukturę związaną z tym obszarem, aby minimalizować obciążenie dla środowiska naturalnego oraz zapobiegać zanieczyszczeniom.

Zobowiązujemy się do zapewnienia zgodności, tzn. wypełniania mających zastosowanie wymagań prawnych i innych, dotyczących aspektów środowiskowych, w szczególności:

  • ustaw, rozporządzeń i innych aktów prawnych w zakresie ochrony środowiska,
  • innych właściwych przepisów i regulacji prawnych,
  • dodatkowych wymagań innych stron, o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami.

Monitorujemy wykorzystanie wody, energii, surowców, emisji substancji, odpadów, aby optymalizować ich zużycie i ograniczać wpływ na środowisko.

Stale doskonalimy nasz system zarządzania i monitorujemy go poprzez kluczowe wskaźniki środowiskowe, a także realizację celów środowiskowych.

Zobowiązujemy się do wdrożenia, utrzymania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego, określonego normą ISO 14001:2015.

Ochrona środowiska zależy również od świadomości naszych pracowników, dlatego pomagamy im zrozumieć zasady polityki środowiskowej firmy poprzez odpowiednie informacje i szkolenia, a przez to doskonalić ich działania dla dobra środowiska.

W imieniu wszystkich pracowników deklaruję, iż polityka środowiskowa jest zakomunikowana, wdrożona i utrzymywana na wszystkich poziomach firmy oraz jest dostępna dla istotnych stron zainteresowanych.

Łuków, 17.08.2020 r.

Zobacz także

Pokaż więcej