Kotleciki z mięsa wołowego w sosie z warzywami oraz Kotleciki z mięsa wieprzowego w sosie z warzywami otrzymały prestiżowy tytuł Produkty Najwyższej Jakości w ramach konkursu „Produkty najwyższej jakości w przemyśle mięsnym” organizowanym przez Oddział Technologii Mięsa i Tłuszczu Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Komisja konkursowa doceniła wysoką jakość produktów, w skład których wchodzą wyłącznie naturalne składniki. Ponadto Kotleciki z mięsa wieprzowego w sosie z warzywami zostały wyróżnione odrębnym dyplomem za otrzymanie wysokich not w ocenie sensorycznej, co zdarza się niezwykle rzadko.

Produkty zgłoszone do konkursu „Produkty najwyższej jakości w przemyśle mięsnym” muszą spełniać rygorystyczne wymagania dotyczące jakości i wrażeń smakowych. Wszystkie zgłaszane do konkursu produkty oceniane są przez zespoły rzeczoznawców wyspecjalizowanych w wykonywaniu ocen jakościowych produktów mięsnych. W skład zespołów rzeczoznawców wchodzą pracownicy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wybranych Zakładów Mięsnych, Wydziału Technologii Żywności SGGW, Federacji Konsumentów i Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego.

Konkurs organizowany przez Oddział Technologii Mięsa i Tłuszczu Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego ma na celu popieranie starań polskiej gospodarki żywnościowej o dobrą jakość i standardowość produktów mięsnych, propagowanie wśród handlowców i konsumentów produktów mięsnych najwyższej jakości oraz wyłonienie produktów mięsnych najwyższej jakości i wyróżnienie najlepszych producentów.

Wyróżnienie dla produktów Zakładów Mięsnych „Łmeat-Łuków” S.A. zostało wręczone podczas XXXIX Dni Przemysłu Mięsnego, które odbyły się 16 maja 20313 r. w Warszawie.

Zobacz także

Pokaż więcej