Zakłady Mięsne „Łmeat – Łuków” S.A. informują, że dnia 12 kwietnia 2017 roku zakończyło się postępowanie do zapytania ofertowego na opracowanie koncepcji kreatywnej oraz realizacje kampanii informacyjno – promocyjnej dotyczącej wędlin (kiełbasa podwawelska, kiełbasa żywiecka, kiełbasa krakowska sucha) wytworzonych w Systemie Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP pt.: „Linia produktów z Łukowa – gwarancją jakości QAFP” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych” poddziałania 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”.

Oferty złożyły następujące firmy:

  1. Oferta nr 1 – Firma CLICKAD INTERATIVE Sp. z o.o.
  2. Oferta nr 2 – Konsorcjum firm THINK BIG ANNA KRÓL – SZOSTEK i MEDIA GROUP Sp. z o.o.
  3. Oferta nr 3 – Firma VENA ART Sp. z o.o.

Po dokonaniu oceny przez Komisję wybrano ofertę nr 2 konsorcjum firm THINK BIG ANNA KRÓL – SZOSTEK i MEDIA GROUP Sp. z o.o.

Zobacz także

Pokaż więcej