niedziela, lipca 05, 2015
   
Tekst

Szukaj

Łańcuch żywieniowy

Zakłady Mięsne "Łmeat-Łuków" w Łukowie informują o wprowadzeniu od dnia 01.01.2009 roku obowiązku sporządzania i dostarczania razem z dostawą bydła i trzody chlewnej informacji dotyczącej łańcucha żywieniowego.
Powyższy obowiązek dotyczy każdego hodowcy trzody chlewnej. Konieczność sporządzania i przesyłania informacji w zakresie łańcucha żywieniowego wynika z przepisów UE;

Za niewykonywanie tego obowiązku lub nieterminowe dostarczanie w/w informacji hodowca ponosi odpowiedzialność przed powiatowym organem Inspekcji Weterynaryjnej. Może on także ponieść odpowiedzialność karną z art. 77, pkt. 3, art. 85, ust. 1, pkt. 1 i 2 ustawy z dn. 11.03.2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt /Dz. U. Nr 69, poz. 625, z 2004 r. z późń. Zm./.

Gospodarstwo dostarczające zwierzęta do uboju otrzyma od urzędowego lekarza weterynarii dokonującego badania przed i poubojowego informację zwrotną o wynikach badań, tylko w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub zmian poubojowych.
Przy dostarczeniu zwierząt do uboju bez informacji o łańcuchu pokarmowym, Zakłady Mięsne mają obowiązek poinformować urzędowego lekarza weterynarii o zaistniałym fakcie, który zdecyduje, czy zwierzęta mogą być poddane ubojowi.

Kierownik Działu
Skupu i Kontraktacji

 

Formularz łańcucha żywieniowego.
(plik w formacie PDF, rozmiar pliku 109 KB)

KONTAKT

Zakłady Mięsne Łmeat-Łuków S.A.
ul. Przemysłowa 15
21-400 Łuków

tel. (25) 798 24 01
fax. (25) 798 42 32